Millora Nucli Històric i C.Històric


Actuacions referides a la millora de la il·luminació nocturna, neteja i organització del cablejat de les façanes, rehabilitació de façanes, seguretat i vigilància, millora del mobiliari urbà, etc.