Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

Altres anys 2021 | 2019 | 2018 | 2017

Seguiment dels projectes aprovats


Adquisició i posada en marxa de dues unitats compostadores

100% Complet

Gàbies trampa per a porcs senglars

0% Complet

Pèrgola per ombra en la plaça Mossen Tomàs

100% Complet

Millora carril bici de la avda. Papa Luna

100% Complet

Contenidors per a piles i mòbils

0% Complet

Juga en la plaça

25% Complet

Bancs al passeig Febrer Soriano fins a l'estació

0% Complet

Bany adaptat al auditori Pedro Mercader

0% Complet

Rehabilitació del frontó del CEIP Marques de Benicarló

100% Complet

Millora fonts públiques

0% Complet

Programació actualitzada i adaptada per a gent jove

0% Complet

Millora jardí del Barranquet (taules pic-nic i bancs)

0% Complet

Millora il.luminació en els passos de vianants

0% Complet