Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

Avís Legal


     Amb aquesta web, Ajuntament de Benicarló i la regidoria de Participació Ciutadana pretén facilitar l’accés a la Participació i la transparència dels seus processos participatius al públic i a la ciutat de Benicarló en general, així com fomentar el contacte amb el ciutadà a través dels seus contactes.

     El nostre objectiu consisteix en vetlar per actualitat i exactitud la informació relacionada amb la participació Ciutadana, és per això que agrairiem els suggeriments que es plantegen sobre la Plataforma web de Participació Ciutadana i tractarem de corregir els errors que se‘ns assenyalen.

     No obstant això, l’Ajuntament de Benicarló no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines.

     Ha de tenir-se en compte que no pot garantir-se que un document disponible en línia reproduesca exactament un text adaptat oficialment.

     Així doncs, unicament es consideren autèntic els textos legals degudament aprovats i publicats en els Diaris Oficials corresponents (BOE,BOP,DOGV), segons normativa vigent.

     Pretenem reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. A més, us recomanem que prengueu les mesures de protecció necessàries per tal que el vostre password, el qual us dóna accés a informació personal, no siga conegut per persones a qui vosté no autoritza expressament. L'Ajuntament de Benicarló vetla per la confidencialitat de les dades introduïdes en registrar-vos com a usuari, però no es fa responsable de l'accés a dades personals d'un usuari quan aquest no ha vetlat per la no divulgació de la seua clau d'accés.

     Aquesta clàusula d'exempció de responsabilitat no té com a fi contravenir qualsevol tipus de requisit establert per la legislació aplicable, ni excloure la responsabilitat respecte de qüestions de les quals no puga eximir-se'n d'acord amb la referida legislació.

     Les dades personals aportades són inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat és la gestió de la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics a través dels diferents instruments i canals d'interactuació.

     Així mateix, l'Ajuntament de Benicarló informa que les dades seran objecte de cessió o comunicació a persones físiques o jurídiques, públiques o privades a les quals és necessari o obligatori la comunicació de la informació de caràcter personal, per a la satisfacció íntegra dels serveis municipals.

     De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia del DNI, passaport, NIE o document d'identitat equivalent, dirigit al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló Carrer de Ferreres Bretó, 10 12580 Benicarló (Castelló).

     JM Disseny a Internet, sols ha dissenyat i programat aquesta web, tot el seu contingut (texts, imagens i altres dades) son propietat de benicarloparticipa.es i el seu contractant. JM Disseny a Internet no es fa responsable de cap tipus de contingut u opinions que puguen aparèixer en aquesta web.

     Il·lustracions descarregades de freepik.es