01
Recepcióde propostes
02
Jornades de Participació Ciutadana
03
Votació
04
Presentacióde guanyadores