01
Recepcióde propostes
02
Jornades de Participació CiutadanaCreació de taules de treball
03
Votació
04
Presentacióde guanyadores