Benicarló Participa 2017


Per segon any consecutiu l'Ajuntament de Benicarló inicia un nou procés participatiu per implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d'una part dels recursos públics.

L'any 2017 s'han realitzat 12 projectes al municipi de Benicarló proposats i decidits per la ciutadania Benicarlanda.
L'any 2018, augmentem el pressupost un 20% sent 120.000 € el fons de decisió ciutadana, i ampliant a 12.000 € el màxim valor per a cada proposta presentada.

Un procés participatiu és una manera diferent de prendre decisions per anar cap a un model propi de pressupostos participatius, a través del debat públic i de la incorporació de múltiples mirades que faciliten un procés deliberatiu.

La Participació Ciutadana no és una manera d'aconseguir allò que vull, sinó allò que volem. Un espai col·lectiu per prendre decisions que ens afecten a tots. Un procés consultiu - deliberatiu en què contribuïm a la decisió que prendran els governants.

I tu, quin Benicarló vols?
del 16 d'octubre al 16 de novembrePresentació de propostes

del 04 de desembre al 31 de generValoració projectes

del 15 al 31 de generVotacions

PERQUÈ LA TEVA OPINIÓ SÍ ENS IMPORTA

Propostes


Proposa

Presentació de propostes
del 16 d'octubre al 16 de novembre

Els ciutadans presenten les propostes

Qui pot presentar una proposta?

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Benicarló major de 16 anys a nivell individual o en representació d'una entitat/associació a nivell col·lectiu.

Com han de ser les propostes?

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal i/o projectes que beneficien a la ciutadania i fomenten la participació de la mateixa amb cost econòmic, sense cost econòmic o cost econòmic quasi inexistent.

Com a inversió entenem un bé inventariable que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació d'equipament, la millora d'un espai públic, adquisició de mobiliari, entre altres exemples de bens inventariables.

En el cas dels projectes parlem d’accions que beneficien a la ciutadania així com afavorir la inclusió dels col·lectius desfavorits i en risc d’exclusió, que fomenten la formació o altres accions beneficioses per a la ciutadania en general.

Requisits a complir:

1. Propostes amb visió de ciutat i que generen un impacte al conjunt del territori municipal.
2. Que donen resposta a necessitats concretes i no respondre a interessos personals.
3. Fer referència a àmbits i temes de competència exclusivament municipal.
4. No contravindre en plans municipals aprovats o en marxa.
5. Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament (segons els límits establerts pel programa), i respectar el marc jurídic i legal existent.
6. Tindre principi i final dins d’una mateixa anualitat.
7. Que no puguen incloure’s o presentar-se en convocatòries de subvencions i plans d’ajuts municipals, així com que no siguen tampoc despeses obligatòries (manteniment ordinari) de l’Ajuntament.
8. Respectuoses amb els criteris d’inclusió, igualtat de gènere, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa i sostenibilitat, així com atendre als col·lectius amb necessitats especials (div. Funcional, majors, aturats, etc..)
9. Que s’ajuste en la seua totalitat al model de proposta facilitat.
10. Presentades per persones i/o entitats vinculades a la ciutat (no cal estar empadronat o empadronada)
11. Que compleixin la normativa vigent.

Com es poden presentar les propostes?

Es podran presentar les propostes al registre d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló descarregant el document següent o a través de la pàgina web del procés participatiu emplenant correctament el formulari.

Com han de ser econòmicament les propostes de projectes?

- Projectes d’adquisicions de material i equipament, de serveis o subministrament que no superen els 12.000 € (IVA inclòs)
- Obres: només es podran presentar projectes que no superen els 50.000 € (IVA inclòs).
- Projectes sense cost econòmic o cost econòmic quasi inexistent, s'inclouran dins de la despesa general de cada àrea després de superar el diagnòstic tècnic

Quan es poden presentar les propostes de projectes?

A partir del dilluns 16 d'Octubre de 2017 fins al divendres 16 de Novembre de 2017 al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló o a través de la pàgina web del procés participatiu.EL BENICARLÓ QUE VOLEM

Projectes


Convertim en projectes les teues propostes!

Les propostes presentades per la ciutadania passaran per una revisió de valoració i diagnosis tècnica i econòmica.

Una vegada la Comissió Tècnica realitzen la valoració prèvia, es convocaran les Taules de Treball en una sessió plenària per tal de conèixer totes les propostes presentades, la seua tipologia i les que han sigut acceptades i no acceptades.

I, què farem?

- Debatre sobre les propostes presentades.
- Consensuar entre els seus integrants en un màxim de 5 els projectes de cada taula temàtica que es sotmetran a votació i el seu trasllat al òrgan coordinador.
- Modificar per tal d’unificar o dividir propostes que es consideren projectes diferents, o viceversa en el cas de que diverses propostes tracten de la mateixa temàtica.
- El nombre de taules es decidirà en cada nou procés.
- Cada taula disposarà del suport de l’empresa encarregada de la implantació del procés participatiu dels pressupostos participatius 2018 i posaran a la seua disposició models d’acta i projecte iguals per a totes les taules de treball.
- Acordaran un calendari de convocatòria.
valora

Valoració projectes
del 04 de desembre al 31 de gener

Valoracions de les propostes

EL BENICARLÓ QUE VOLEM

Votacions


vota

Votacions
del 15 al 31 de gener

votacions de les propostes