Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

El Departament de Participació Ciutadana s'encarrega de promoure la participació de la ciutadania i la societat civil en la presa de decisions públiques. L'àrea posa a disposició dels ciutadans canals accessibles, oberts i transparents per poder-la fer efectiva.

Aquesta escola pretén elaborar plans de formació per a les associacions continuant i millorant el Programa d’Enfortiment del Teixit Associatiu iniciat al 2017. Així mateix, crear espais de trobada, treball en xarxa i foment de la participació.