Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

Benicarló compta amb un moviment associatiu fort i actiu, i amb una ciutadania organitzada que és font de cohesió social i desenvolupament, amb veínes i veíns compromesos en la millora de la nostra realitat.

Hem avançat molt des de la firma de la carta d'Aalborg de Participació Ciutadana de 2004 i treballem per a continuar garantint la participació efectiva i real de totes les persones i entitats.