Aparcament per a bicicletes en U invertida


Aparcament per a bicicletes en U invertida. S'elaborarà un inventari de l'oferta d'aparcaments per a bicicletes i es definiran les mesures d'actuació encarades a millorar l'aparcament de bicicletes.