Ampliar vorera front P.Bous


Es facilitarà el trànsit de vianants i de persones amb mobilitat reduïda eixamplant la vorera en una franja de 0.5 metres.