Progrés projectes aprovats 2021


Altres anys 2017 | 2019 | 2018

Seguiment dels projectes aprovats


Camins escolars segurs

50% Complet

Marcador LED per al Pavelló Poliesportiu

100% Complet

Horts didàctics i escolars

50% Complet

Reaprofitament alimentari

50% Complet

Cadires Auditori

100% Complet

Rocódrom

100% Complet

Ampliació activitats esportives adreçades a grups de població amb necessitats especials

50% Complet

Peixos menja plàstics

50% Complet

Camí i il·luminació del nou parc a l'Avinguda Maestrat

50% Complet