Progrés projectes aprovats 2016


Seguiment dels projectes aprovats


Millora senyalització i panells municipi.

25% Complet

Parcs Infantils Inclusius.

100% Complet

Aparcament per a bicicletes

75% Complet

Inclusió infants diversitat funcional Escola Estiu

100% Complet

Inclusió infants diversitat funcional Escola Estiu

100% Complet

Adaptabilitat de l'entorn Magatzem de la Mar

100% Complet

Millora del mobiliari de la Biblioteca Municipal D

100% Complet

Ampliar vorera front P.Bous

25% Complet

Millora Nucli Històric i C.Històric

100% Complet

Cambio ubicación autobus Avinguda Jacinto Benavent

50% Complet

Ús platjes zona nord.

100% Complet

"BENICARLÓ POSA'T GUAPO"

100% Complet