Progrés projectes aprovats 2016


Seguiment dels projectes aprovats


Millora senyalització i panells municipi.

50% Complet

Adaptabilitat de l'entorn Magatzem de la Mar

100% Complet

Adaptabilitat de l'entorn Magatzem de la Mar

100% Complet

Col·locar i renovar panells informatius.

50% Complet

Adaptabilitat de l'entorn Magatzem de la Mar

75% Complet

Inclusió infants diversitat funcional Escola Estiu

100% Complet

Adaptabilitat de l'entorn Magatzem de la Mar

50% Complet

Millora del mobiliari de la Biblioteca Municipal D

75% Complet

Ampliar vorera front P.Bous

50% Complet

Millora Nucli Històric i C.Històric

50% Complet

Cambio ubicación autobus Avinguda Jacinto Benavent

25% Complet

Ús platjes zona nord.

50% Complet