Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

La ciutadania pot formular preguntes d'interés municipal al Ple.

Per tal de realitzar una pregunta s'ha d'emplenar el formulari i presentar-lo al Registre General de l'Ajuntament, ja siga presencialment o a través del registre electrònic, com a mínim cinc dies abans del Ple.