Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

La participació organitzada de la ciutadania s'estructura entorn de Consells Sectorials.

Aquests Consells estan integrats per representants de les associacions i de l'ajuntament de caràcter sectorial, al voltant d'un àmbit d'actuació o especialització, abordant cadascun d'ells els assumptes en els quals estiga especialitzat, propiciant un fort enfocament sociocultural i participatiu en el desenvolupament del municipi.