Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

     1. Consell Municipal d'Esports

El Departament d'Esports dinamitza l'activitat esportiva a la ciutat. A més, gestiona l'ús dels equipaments esportius públics. Us hi podeu adreçar per a sol·licitar permís per a utilitzar instal·lacions esportives.

Contacte: correu.esports@ajuntamentdebenicarlo.org

Localització: Ajuntament de Benicarló (pl. de l'Ajuntament, s/n)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

 

     2. Consell  Municipal de Desenvolupament Local

És tracta d'un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'anàlisis, d'assessorament i proposta en processos de planificació estratègica en temes relatius al desenvolupamentt local en el seu àmbit  territorial. Elaborant línies d'acció sobre l'evolució social i econòmica de la població local.

 

Contacte: correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org

Telèfon: 964 47 05 97

Localització: 1a planta de la Cambra Agrària (c. de César Cataldo, 2)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

 

     3. Consell Agrari

El consell agrari Municipal de Benicarló, és l'òrgan consultiu d'assessorament i de participació dels veíns de la nostra ciutat i les seues associacions en assumptes agraris de competència pròpia o d'altres Administracions Públiques que se li encomanen a l'Ajuntament.

 

Contacte: correu.agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org

Telèfon: 964 47 05 97

Localització: 1a planta de la Cambra Agrària (c. de César Cataldo, 2)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

 

     4. Consell Municipal de  Benestar Social

El Departament de Serveis Socials s'encarrega d'informar, orientar i assessorar els ciutadans sobre necessitats, recursos socials i prestacions econòmiques. També s'encarrega de donar suport a la unitat de convivència en l'àmbit familiar, vetla per la prevenció i la inserció social i fomenta la cooperació social.

 

Contacte: correu.serveis.socials@ajuntamentdebenicarlo.org

Telèfon: 964 47 39 68

Localització: Centre Social Municipal La Farola (c. de les Barques, 3)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dimecres de 17.00 a 19.00 hores. A l'estiu, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

 

     5. Consell Municipal de Cultura

El Departament de Cultura és l'encarregat de gestionar els equipaments culturals públics de la ciutat, convoca certàmens i concursos,  programa activitats culturals i d'oci, i edita publicacions de caràcter històric, artístic i cultural.

 

Contacte: correu.cultura@ajuntamentdebenicarlo.org

Localització: Ajuntament de Benicarló (pl. de l'Ajuntament, s/n)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

 

  6.  Consell Municipal d'Infància i Adolèscencia

El Consell d'Infància i Adolescència és un òrgan municipal de participació que està format per 25 representants de l'estudiantat (16 d'educació primària i 9 d'educació secundària) i representants polítics.

Aquest consell els permetrà canalitzar les seves idees, propostes i inquietuds.

 

Contacte: correu.serveis.socials@ajuntamentdebenicarlo.org

Telèfon: 964 47 39 68

Localització: Centre Social Municipal La Farola (c. de les Barques, 3)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dimecres de 17.00 a 19.00 hores. A l'estiu, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores