Registra't a les taules


Comissions de Treball Temàtiques 

Les propostes votades per la ciutadania pasarán a aquestes comissions on es treballarán i es posaran en comú per tal de seleccionar 12 que pasarán a la priorització i tall econòmic del Consell de Ciu