Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

Protecció de dades de caràcter personal pressupostos participatius


     Les dades personals aportades són inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat és la gestió de la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics a través dels diferents instruments i canals d'interactuació.

     Així mateix, l'Ajuntament de Benicarló informa que les dades seran objecte de cessió o comunicació a persones físiques o jurídiques, públiques o privades a les quals és necessari o obligatori la comunicació de la informació de caràcter personal, per a la satisfacció íntegra dels serveis municipals.

     De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia del DNI, passaport, NIE o document d'identitat equivalent, dirigit al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló Carrer de Ferreres Bretó, 10 12580 Benicarló (Castelló).